Fasadrenovering i Stockholm

Vi har kunskapen för en korrekt fasadrenovering.

I vilket skick befinner sig din putsade fasad? En fasadputs bör kontrolleras med jämna mellanrum för att upptäcka skador så som sprickor eller lös sittande puts. Låter man upptäckta skador vara öppna för länge riskerar man att få ytterligare renoveringsbehov i bakomliggande konstruktion som kan bestå av tegel, lättbetong, trästomme eller annan typ av mursten. Vid en fasadrenovering anser vi att kvalitetstänkande, erfarenhet och kunskap om fasadputs är av en avgörande betydelse för val av rätt fasadföretag som ska renovera din putsade fasad.

Alla som är fastighetsägare är ansvariga för eget underhåll av sitt hus och förr eller senare så kommer ett hus med en putsad fasad få sprickor och lös sittande fasadputs. Vi rekommenderar alltid att försöka ha ett löpande underhåll. Ett löpande underhåll ger också bättre översikt över fasadens kondition. Även mer estiska skador som missfärgningar kan uppkomma av olika anledningar med åren. Kanske har ett plåtbeslag förlorat sin funktion och börjat läcka ut vatten på fasaden som skapar missfärgningar och  i värsta fall även orsaka fuktskador. På fastigheter som ligger vid starkt trafikerade vägar kan man även se  hur missfärgningar uppstår pågrund av avgaser och andra föroreningar i vår luft.

Åtgärda upptäckta skador i tid.

En långvarig och pågående belastning av fukt och vatten är inte bra och kan orsaka fuktskador i din fasadputs. Större mängder av vatten koncentrerat på ett ställe kan skada din fasadputs mer omfattande. Många gånger orsakas detta av läckande plåtbeslag så som exempelvis en trasig hängränna eller ett stuprör. Även ett fönsterbleck kan vara felmonterat eller vara skadat på annat sätt så vattenavrinningen inte fungerar som det ska.

En putsad fasad kan ta upp vatten och bli fuktig utan att för den skull ta någon skada i normala fall men med förutsättningen att fasadputsen ges en möjlighet att torka ut. Med skadade och läckande plåtbeslag och kanske större mängder vatten som rinner ut på fasaden så får inte fasadputsen den optimala möjligheten att torka ut på ett riktigt sätt.

Det krävs kunskap och erfarenhet för att renovera fasadputs.

När man står inför behovet av en fasadrenovering så är det lätt att det kan bli en omfattande renovering av sin fasadputs och särskilt om man väntar för länge innan man tar itu med dom skador man upptäckt i sin fasadputs. Om den befintliga fasadputsen har haft ett löpande underhåll så kanske övrig fasadputs är i gott skick så kan en mindre omfattande fasadrenovering räcka för att få en fin fasadputs igen. En fasadkomplettering av mindre omfattning består oftast av  lagning av skador i den befintliga fasadputsen samt omfärgning av samtlig fasadputs. Även diverse målningsarbete av trädetaljer och plåtdetaljer är ett vanligt tilläggsarbetet i samband med dessa typer av renoveringar.

Ett mer omfattande arbete innebär total nedknackning av samtlig fasadputs för att ersättas med nytt fasadmaterial. En fasadrenovering av en putsad fasad kräver oavsett om det är en mindre villa eller ett större flerfamiljshus ett fasadföretag som är specialister på fasadrenoveringar av fasadputs. Rätt företag med rätt kompetens kan tala om vilka förutsättningar och vilka renoveringsbehov din fasad har.

Professionella hantverkare utför fasadrenovering i Stockholm.

Finns din fastighet i Stockholm eller i närliggande områden så erbjuder vi dig professionell hjälp med din fasadrenovering när det kommer till fasadputs. Vi utför även andra typer av mur och putsarbeten. Låt oss hjälpa dig med vår kunskap och expertis att renovera och återställa era putsade fasader i Stockholm till ursprungligt skick . Våra material och arbetsutförande består alltid av högsta kvalitet för att möta upp högt ställda krav på en korrekt utförd fasadrenovering.

Fyll i vårt formulär så återkommer vi så fort vi kan.


    captcha

    För nuvarande erbjuder vi kostnadsfria offerter tillsammans med hembesök till din fastighet för kunna göra en korrekt bedömning av fasadens tillstånd. Denna inspektion lägger grunden för vår offert och arbetets tid samt utförande.

    Välkommen till oss.